***
szemetes
0
tll-wrk

Szövetségünk küldetése és céljai

A Magyar Csung Jüan Csikung Szövetség, a Csung Jüan Csikung rendszer gyakorlóinak, gyógyítóinak és tanárainak – a továbbiakban a tagoknak – a szövetsége.

Szövetség az égi és földi mestereinkkel, a tanítókkal, a gyakorlókkal, a közösségünkkel, és önmagunkkal itthon és külföldön egyaránt.

A szövetségünk tagjainak, akiknek – a tapasztalatuk alapján – kialakult az a meggyőződése, hogy ez a rendszer – amely képes más irányzatokkal együttműködni, képes egyensúlyt létrehozni, képes fiziológiai elváltozásokat korrigálni, képes boldog együttműködő egyéneket, és közösségeket létrehozni – alkalmas arra, hogy másokkal is szervezetten megismertessük, népszerűsítsük.

Szeretnénk elérni, hogy a fokozatosan bővülő közösségünk, egyre aktívabban vegye ki részét hazánk életében, az emberi egészség, boldogság, tudás, és a különböző közösségek és személyek közötti együttműködés erősítése terén.

Szeretnénk megteremteni a személyi és tárgyi feltételeket a csi hatásainak tudományos kutatásához, és az eredmények népszerűsítéséhez.

Bízunk abban, hogy e munkánk eredményeként, rendszerünk, a magyar közép-és felsőfokú oktatási rendszerek tananyagaként, különleges felkészültséget fog majd biztosítani a magyar állampolgároknak is.

Működésünk során példamutatóak szeretnénk lenni a széthúzás felszámolásában, a bizalommal teli együttműködés népszerűsítésében, az adott szó betartásában.

Tanáraink elkötelezettsége, és példamutató magatartása mintaként kell, szolgáljon tanítványaink folyamatos fejlődésében, és ennek a speciális tudásnak a terjesztésében, különleges hangsúlyt fektetve a társadalmi- és saját közösségünkben az erények fejlesztésére.

Alapítványunk, „A fizikai és szellemi egészségért Csung Jüan Csikung Alapítvány” a szövetségünk operatív szervezete.

Ez a szervezet valósítja meg szövetségünk azon célkitűzéseit, amelyhez pénzmozgásra, hatalmi szervezetekkel való kapcsolattartásra, és más jogi személyiséggel rendelkező szervezetekkel való együttműködésre van szükség.

Szövetségünk elvi döntéseinek megvalósításához az alapítványunk rendelkezik, a megfelelő eszközökkel.

Hatalmas feladatra vállalkoztunk, ezért a szövetségünk tagjai közül, mindenkire szükségünk van, mindenkit szívesen látunk.

Ha azonban valaki mégis menni akar, annak harag nélkül kívánunk jó utat, mert tudjuk, a nálunk szerzett tudást tovább fogja vinni, és az hasznára lesz az új közösségének is.

 

Őrizzük a szív nyugalmát!

A Magyar Csung Jüan Csikung Szövetség nevében:

Borsos Árpád csikung tanító
társ ügyvivő

...